Privacyverklaring

Stichting Weerter Bedrijvencompetitie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Greep naar de Hoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van de teamcaptain
 • Telefoonnummer van de teamcaptain
 • E-mailadres van de teamcaptain
 • Foto’s, gemaakt tijdens het evenement
 • Voor- en achternaam van personen betrokken bij goede doelen
 • Telefoonnummer van personen betrokken bij goede doelen
 • E-mailadres van personen betrokken bij goede doelen
 • Foto’s gemaakt tijdens sponsoring van goede doelen
 • Voor- en achternaam van personen betrokken bij sponsoring
 • Telefoonnummer van personen betrokken bij sponsoring
 • E-mailadres van personen betrokken bij sponsoring

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Greep naar de Hoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is om het evenement in goede banen te leiden;
 • U te informeren over wijzigingen met betrekking tot het evenement;
 • Het informeren van uw mededeelnemers;
 • Het in goede goede banen leiden van de sponsoring van de Greep naar de Hoorn, en/of de sponsoring van goede doelen;
 • Het afhandelen of voldoen van betalingsverplichtingen;

Bovenstaande gegevens worden verwerkt door de Greep naar de Hoorn teneinde uw deelname aan het evenement te kunnen realiseren, dan wel teneinde sponsoring van de Greep naar de Hoorn, en/of de sponsoring van goede doelen te kunnen realiseren.

Foto’s

Tijdens het evenement wordt door een vanuit de organisatie aangestelde fotograaf gefotografeerd. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf. Ervaart u een foto als bezwaarlijk? Zie ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’. Voor eventuele verdere journalistieke verslaglegging van het evenement is de Greep naar de Hoorn niet verantwoordelijk.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Greep naar de Hoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Inschrijvingen worden tot vijf jaar na het evenement bewaard. Beeldmateriaal wordt in principe voor onbepaalde tijd bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Greep naar de Hoorn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Greep naar de Hoorn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Greep naar de Hoorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier.

De Greep naar de Hoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Greep naar de Hoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier. De Greep naar de Hoorn heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Uw inschrijving wordt middels een beveiligde verbinding verwerkt. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangsloticoon in de adresbalk.