Wedstrijdreglement 2018

 

Algemeen

 • Elk team is samengesteld uit 6 tot 9 deelnemers + captain (allen minimaal 16 jaar). Teams met minimaal 4 vrouwen ( dus 4 of meer vrouwen) dingen mee naar de True Team Trofee (TTT). Geef daarom op het vrijwaringverklaringformulier aan middels een V, wie van de teamleden van het vrouwelijk geslacht is
 • De activiteit die op een station/object moet worden uitgevoerd behoeft niet altijd door alle deelnemers te worden volbracht, zie nadere aanwijzingen bij de objecten echter mag alleen worden volbracht door een persoon vermeld op hetvrijwarings formulier.
 • De deelnemers verplaatsen zich per eigen fiets. Het meenemen van reservefietsen is toegestaan. Eén volgauto is toegestaan. Bij de inschrijving op 8 september ontvangt het team een identificatie-vignet voor de volgauto (1 per team). Houd er rekening mee dat een aantal van de spellen ook dit jaar in de binnenstad worden gehouden waar de volgauto niet direct bij de spellen geparkeerd kan worden. Overweeg af te zien van een volgauto!
 • Elk team draagt zelf zorg voor het meenemen van eten en drinken gedurende het sportieve gebeuren
 • Het “directeurenspel” vindt plaats bij Kinderpretland. Het behaalde resultaat telt mee in de einduitslag. Het wordt uitgevoerd door directeur of teamcaptain, deze heeft zich s’morgens bij inschrijving kenbaar heeft gemaakt en draagt het betreffende  
 • De team captain dient zich ‘s morgens bij de inschrijving kenbaar te maken, hij/zij krijgt een polsbandje. Deze rol en het bandje zijn niet overdraagbaar gedurende de dag.
 • Het teamnummer van uw team staat vermeld in een brief die begin september aan elk deelnemend team wordt toegezonden samen met het vrijwaringverklaringformulier. LET OP! Het vrijwaringverklaringformulier wordt door alle deelnemers persoonlijk getekend. De teamcaptain is er voor verantwoordelijk dat uitsluitend de deelnemers van hetvrijwaringverklaringformulier deelnemen.

Inschrijving

De inschrijving bij Kinderpretland vindt plaats tussen 7:45 – 8:20 uur. Voor de aanvang van de wedstrijd meldt de team captainzich met zijn team bij een van de inschrijftafels van de activiteitencommissie die de gehele dag zitting hebben in Kinderpretland. De captain overhandigt een volledig ingevuld en door alle leden persoonlijk getekend vrijwaringverklaring met daarop de namen van de teamleden en hun geslacht, welke teamsamenstelling na de start bindend zal zijn.

Zonder het indienen van de vrijwaringverklaring is deelname niet mogelijk. 

Tevens dient het GSM-nummer van de telefoon van het team vermeld te worden op de vrijwaringverklaring en men dient hierop de gehele dag bereikbaar te zijn voor de activiteitencommissie.

Op deze telefoon dient tevens de rode draad app gedownload te worden, vragen en opdrachten komen gedurende de dag op dit nummer binnen bij het team.

Het betreft de CAUGHT-app. Antwoorden dienen ook dmv dit nummer te worden ingedient.

De teamsamenstelling mag niet meer worden gewijzigd op straffe van diskwalificatie. Een team wordt in de eindklassering opgenomen indien met niet minder dan 6 personen wordt gefinisht. De captain ontvangt een voucher voor de  teamscorekaart met parcours en de locaties van de diverse spellen, een identificatie-vignet voor de volgauto en een bordje voor bij de foto. De foto’s kunnen gedurende de dag op een tweetal posten op de route worden gemaakt. 

Het volledige team dient uiterlijk om 8:35 aanwezig te zijn bij de Gemeentehaven aan de Industriekade voor een gezamenlijke warming-up. Deze lokatie ligt op ongeveer 5 minuten fietsen vanaf Kinderpretland. Na de warming-up kunnen de team captains het verkregen voucher inruilen voor het teamscoreformulier. Indien een team niet aanwezig is bij de warming-up krijgt het geen teamscoreformulier en kan het team niet starten!

Om 9:00 moeten alle teams op weg zijn naar hun eerste spel. Tijdige start draagt bij aan een goede doorstroming gedurende de dag, prettig voor alle teams. 

Spelreglement

Teams moeten het parcours met de daarin opgenomen 12 stations afleggen in de bij inschrijving meegekregen volgorde, deze volgorde dient strikt te worden gevolgd. Wanneer geconstateerd wordt dat een team zich niet aan de hun opgedragen volgorde houdt, worden strafpunten toegekend.

Na de gezamenlijke warming-up starten de teams op het voor het team als eerste aangegeven station. Bij aankomst op het station/object overhandigt de team captainzijn teamscorekaart aan een jurylid. Na afloop van de opdracht noteert de jury het behaalde resultaat op de teamscorekaart en geeft deze terug aan de captain. De captain voert tevens het behaalde resultaat in in de “caugt-app”

Op elk station worden de instructies van de juryleden strikt opgevolgd. Is de opdracht voltooid, dan begeeft het team zich vervolgens naar het volgende station/object op hun teamscorekaart. 

De captain is te allen tijde verantwoordelijk voor de teamscorekaart.

Daarnaast noteert de scheidsrechter de score van het team op een jureringsformulier.Dit ontheft de captain overigens niet – op straffe van diskwalificatie – zijn teamscorekaart aan het einde van de dag in te leveren bij de Activiteitencommissie in Kinderpretland.

Aan het einde van de dag worden de resultaten per station/object op volgorde geplaatst door de wedstrijdleiding. Het team met het beste resultaat krijgt  per station evenzovele punten als er teams deelnemen. Het laagst eindigende team krijgt 1 punt. Bij gelijke score worden de beschikbare punten gedeeld. Het team met de hoogste totaalscore wordt winnaar.

“Rode draad” met de caught-app

De teams ontvangen de instructie over het  het  “Rode draad”-spel via de caught-app . Ook hier is de coach zelf verantwoordelijk voor. De inhoud van het “Rode draad”- spel wordt bekend gemaakt gedurende de dag als het team zich op de diverse rode draad punten bevind en een opdracht binnen krijgt via de app. Het resultaat van het spel doet mee in de einduitslag.

Teamfoto

In tegenstelling tot vorige edities  wordt er niet op de locatie van de gezamelijke warming-up  een teamfoto gemaakt maar gedurende de dag op een tweetal locaties.. De teamfoto wordt ’s avonds bij de prijsuitreiking overhandigd. De teamfoto kan worden nabesteld door overmaking van € 15,– per stuk op naam van de penningmeester Stichting Weerter Bedrijvencompetitie, Rabobanknummer NL08 RABO 017.69.69.039 onder vermelding van de naam van het deelnemende team. 

Supporters

Supportersdienen zich voor informatie over hun team via de mobiele telefoon (nummer moet door de captain bekend gemaakt worden aan supporters) rechtstreeks te wenden tot deze captain. 

Uitslag

Op basis van de einduitslag zijn er meerder prijzen te behalen. Naast een beker voor de 1e2een 3eplaats in het eindklassement, dingen de bedrijven teams mee naar wisselbeker van de Greep naar dze Hoorn. En tot slot is er ook dit jaar een trofee voor het hoogst geëindigde true team. 

Overige 

Kleding

 • Bij voorkeur uniforme kleding voor alle teamleden
 • Zwemkleding + handdoek(en) meenemen!!!
 • Droge kleding en reserveschoenen meenemen
 • Geen ringen of kettingen dragen
 • Teamnummer moet goed zichtbaar voor de scheidsrechter door de captain worden gedragen

 Fietsen

 • Het parcours is niet afgezet. Teams dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels
 • In de natuurgebieden is het verboden van de paden af te wijken. Alleen auto’s met een identificatie-vignet mogen de teams volgen
 • Reservefietsen mogen worden meegenomen

 Voeding & drank

 • Eventueel zelf zorgen voor eten-drinken in de volgauto. Teams mogen zich ook laten verzorgen.
 • Het is niet toegestaan om in het gebouw en op het buitenterrein van Kinderpretland, bij andere commerciële horecavoorzieningen en in sportaccommodaties eigen meegebrachte eten en drank te nuttigen.
 • Afval zelf opruimen en meenemen.

 Verzekering

Voor dit evenement is een speciale verzekering afgesloten. U doet er echter goed aan u aanvullend te verzekeren via uw bedrijf of organisatie. De medische begeleiding is toevertrouwd aan de EHBO uit Weert. Alle stations zijn uitgerust met een mobiele telefoon zodat medische hulp, indien onverhoopt noodzakelijk, direct kan worden opgeroepen.

 Parkeren

U wordt uitdrukkelijk verzocht om uw auto te parkeren op de parkeerplaats nabij  Kinderpretland (en zwembad De IJzeren Man).

 Douchefaciliteit

Er zijn geen douche- en kleedfaciliteiten beschikbaar. Aangenomen wordt dat teamleden, wanneer daartoe behoefte bestaat, zich thuis willen omkleden.

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat in Kinderpretland is telefonisch bereikbaar onder nummer:06-53604317 

Tijdschema 

 • 07:45 – 8:15 uur: de teamcaptains melden hun team aan bij de Activiteitencommissie in Kinderpretland (naast zwembad IJzeren Man te Weert).
 • 8:30alle teams zijn aanwezig bij de Gemeentehaven voor de gezamenlijke warming-up. Aansluitend begeven de teams zich naar hun eerste spel zoals aangegeven op het teamscoreformulier
 • Aansluitend aan de warming-upstart van het sportieve gebeuren. Elk team begeeft zich naar het aangewezen station/object (zie de op 8 september uit te reiken overzichtkaart) waar direct wordt begonnen met het afwerken van de opdracht.
 • In de ochtend worden minimaal 6 spellen gespeeld om opstopping in de middag te voorkomen.
 • Tot uiterlijk 16:45worden spellen gespeeld, de laatste twee teams bij een spel starten dus uiterlijk 16:30
 • Uiterlijk 17:00 uur binnenkomst van de teams bij Kinderpretland
 • Verstrekking maaltijd vanaf 16:30 gedurende een aantal uren.
 • Om 18:45 uur vindt de finale van hetdirecteurenspelplaats
 • Prijsuitreiking om 19:45/20.00 uur
twitter
Inschrijf formulier

Hier kunt u het inschrijf formulier downloaden

Inschrijfformulier 2019