Samenstelling Commissies

Activiteitencommissie

Voorzitter:
Henk Ruijten (Lionsclub Weert Graafschap Horne) 

Hoofdtaak van de activiteitencommissie is het initiëren en de begeleiding van het sportieve gedeelte van de dag (organisatie, jurering, inhoud spellen, uitslag).
Vanuit elke serviceclub is minimaal één lid vertegenwoordigd in deze commissie zodat het betreffend lid als contactpersoon tussen het evenement en de eigen serviceclub kan opereren.

De leden van deze commissie bedenken de inhoud van de twaalf spellen, welke van jaar tot jaar verschillen. De inhoud van de spellen blijft geheim tot op de dag van het evenement zodat de deelnemende teams zich niet vooraf kunnen prepareren op een goede uitvoering.

Een mix van intelligentie, kennis, uithoudingsvermogen, inzet, organisatietalent, leiderschap, gevoel voor humor en sportiviteit bij de leden van de deelnemende teams is van wezenlijk belang voor een goede uitvoering van de opdrachten. Daarnaast loopt er nog een rode-draad-opdracht door het gebeuren. Bovendien wordt afsluitend het directeurenspel gehouden. Ook de resultaten van beide laatst genoemde opdrachten tellen mee voor de einduitslag.

PR-Commissie

Voorziter:
Janske van Santvoort  (Rotaryclub Weert)

De hoofdtaak van de PR-commissie is om bekendheid te geven aan het evenement middels publicaties en bekendmakingen in de media. Op die wijze wordt niet alleen het evenement, maar ook het goede doel ieder jaar opnieuw onder de aandacht gebracht van het publiek.

Deelnemerscommissie

Voorzitter:
Pieter Gunter (Rotaryclub Weert Land van Horne)

Deze commissie heeft tot taak om bedrijven te interesseren tot deelname. Bestaande contacten worden benut en potentiële deelnemers worden actief benaderd; dit alles met het doel om 50 teams te laten strijden om de felbegeerde trofee.

Feestcommissie

Voorzitter:
Boudewijn Vasbinder (Rotaryclub Weert Land van Horne)

De taak van de feestcommissie is om een invulling te geven aan de feestavond die de afsluiting vormt van het evenement, waarbij deelnemers en publiek verrast worden met spijs, drank en muziek. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de feestavond.