Greep naar de Hoorn

Op zaterdag 8 september 2018 zal de 23e editie plaatsvinden

 

Greep naar de Hoorn

Een jaarlijks terugkerend fundraising-evenement

 

Greep naar de Hoorn

Een ludieke sportdag voor bedrijven- en instellingen

 

Greep naar de Hoorn

Teambuilding, plezier en netwerken.

1
1

2017 zal de 22e editie op zaterdag 9 september plaatsvinden.

Het ontstaan van de Greep naar de Hoorn

De Greep naar de Hoorn is het jaarlijks terugkerend fundraising-evenement van de Stichting Weerter Bedrijvencompetitie.

De oorsprong van de Greep naar de Hoorn ligt in Barneveld, waar enkele plaatselijke serviceclubs al sinds 1990 met veel succes een bedrijvencompetitie organiseren; hiermee worden flinke bedragen ingezameld, die vervolgens weer ten goede komen aan plaatselijke (zorg)instellingen.

Het toeval wilde, dat een Lionsclublid vanuit Barneveld naar Weert verhuisde en daar lid werd van de Lionsclub Weert Graafschap Horne, waar hij vervolgens “het goede doel project” introduceerde.

Eén van de doelstellingen van een serviceclub is dat de leden zich inspannen om hun medemens te helpen. Dit kan worden ingevuld door zowel materiële als immateriële hulp. In het geval van de Greep naar de Hoorn wordt er jaarlijks een evenement georganiseerd, waarbij bedrijventeams tegen betaling op sportieve wijze wedijveren om de eer.

De gezamenlijke serviceclubs (Lionsclub Weert Graafschap Horne, Lionsclub Weert, Junior Kamer Weert, Ladies Circle Weert, Rotaryclub Weert, Rotaryclub Weert Land van Horne, Kiwanisclub Weert, Kiwanisclub Cranendonck en sinds kort Leo Club Weert Montmorency) maken deel uit van de in 1995 opgerichte stichting Weerter Bedrijvencompetitie. Elk jaar organiseert zij op de tweede (2e) zaterdag van september een ludieke sportdag voor bedrijven- en instellingenteams, genaamd “Greep naar de Hoorn”.

Teambuilding, plezier en netwerken vormen het nut van de bedrijven. Door de kosten te minimaliseren worden de opbrengsten ten gunste van goede doelen in de regio gemaximaliseerd. Door sponsoring en vrijwilligerswerk komt ongeveer 80% van het inschrijfgeld ten bate van die goede doelen.

In 2017 was de 22e editie op zaterdag 9 september.

In 2018 zal de 23e editie op zaterdag 8 september plaatsvinden.

Organisatie

De Stichting Weerter Bedrijvencompetitie kent een bestuur en enkele commissies:

 • Activiteitencommissie
 • PR-commissie
 • Feestcommissie
 • Deelnemerscommissie
 • Service en Advies Commisies

Plenair overleg

De leden van het plenair overleg overleggen over de invulling van elke editie van de Greep naar de Hoorn.
Het Plenair Overleg bestaat uit:

 • Het bestuur
 • De commissievoorzitters
 • De ambassadeurs (voor zover deze al niet bestuurslid of commissievoorzitter zijn)

Het bestuur bestaat uit 5 leden

 • Robert Janssen (Lionsclub Weert Graafschap Horne), voorzitter
 • Hugo Verheggen (Lionsclub Weert), penningmeester *
 • Pieter Gunter (Rotaryclub Weert Land van Horne), secretaris *
 • Kees de Korver (Rotaryclub Weert) *
 • Ad van Dongen (Kiwanisclub Weert)

(* = Ambassadeur, de formele contactpersoon van elke serviceclub)

ANBI Status

De Stichting Weerter Bedrijvencompetitie is sinds augustus 2017 de ANBI-satus verleend.

“Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. “

De overheid stelt strenge regels op voor het verkrijgen én behouden van een ANBI-status. Maar daarmee is het voor ondersteunende particulieren, bedrijven of instanties een waarborg dat onze stichting zorg blijft dragen voor het financieel ondersteunen van goede doelen in de regio Weert.

 

Klik hieronder voor meer informatie.

ANBI Status

Samenstelling commissies

 Activiteitencommissie

 • Hoofdtaak van de activiteitencommissie is het initiëren en de begeleiding van het sportieve gedeelte van de dag (organisatie, jurering, inhoud spellen, uitslag).
  Vanuit elke serviceclub is minimaal één lid vertegenwoordigd in deze commissie zodat het betreffend lid als contactpersoon tussen het evenement en de eigen serviceclub kan opereren.
 • Henk Ruijten (Lionsclub Graafschap Horne) voorzitter
 • IrisDaphne Lempens (Juniorkamer) wedstrijdleider
 • Elly Stals (Rotaryclub Weert)
 • Bregje Munten (Ladies Circle)
 • Lieke Dirks ( Ladies Circle )
 • Nard Koolen (Leo Club Weert Montmorency)
 • Martijn ten Haaf (Leo Club Weert Montmorency)
 • Brechtje Huigevoort (Junior Kamer Weert)
 • Jan Scheres (Rotaryclub Weert Land van Horne)
 • Wil Asmussen (Kiwanisclub Cranendonck)
 • Nico Ghijsen (Kiwanisclub Weert)
 • Willem van Rooij (Lionsclub Weert)
 • Piet Weerens (Rotaryclub Weert Land van Horne)
 • Leo Kwaspen (Lionsclub Weert)
 • Frank van Roij ( Scouting Tungelroij )
 • Bestuursgedelegeerde: Robert Janssen

De leden van deze commissie bedenken de inhoud van de twaalf spellen, welke van jaar tot jaar verschillen. De inhoud van de spellen blijft geheim tot op de dag van het evenement zodat de deelnemende teams zich niet vooraf kunnen prepareren op een goede uitvoering.

Een mix van intelligentie, kennis, uithoudingsvermogen, inzet, organisatietalent, leiderschap, gevoel voor humor en sportiviteit bij de leden van de deelnemende teams is van wezenlijk belang voor een goede uitvoering van de opdrachten. Daarnaast loopt er nog een rode-draad-opdracht door het gebeuren. Bovendien wordt afsluitend het directeurenspel gehouden. Ook de resultaten van beide laatst genoemde opdrachten tellen mee voor de einduitslag.

PR-Commissie

De hoofdtaak van de PR-commissie is om bekendheid te geven aan het evenement middels publicaties en bekendmakingen in de media. Op die wijze wordt niet alleen het evenement, maar ook het goede doel ieder jaar opnieuw onder de aandacht gebracht van het publiek.

De PR-cie bestaat uit:

 • Mily Verstappen (Leo Club Weert Montmorency)
 • Shana Snellen (Leo Club Weert Montmorency
 • Robert Janssen (Lionsclub Weert Graafschap Horne)
 • Bestuursgedelegeerde: Kees de Korver

Feestcommissie

De taak van de feestcommissie is om een invulling te geven aan de feestavond die de afsluiting vormt van het evenement, waarbij deelnemers en publiek verrast worden met spijs, drank en muziek. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de feestavond.

De feestcommissie bestaat uit:

 • Boudewijn Vasbinder (Rotaryclub Weert Land van Horne), voorzitter
 • Eef van der Zanden (Ladies Circle Weert)
 • Ad van Dongen (Kiwanisclub Weert)
 • Bestuursgedelegeerde: Hugo Verheggen

Deelnemerscommissie

Deze commissie heeft tot taak om bedrijven te interesseren tot deelname. Bestaande contacten worden benut en potentiële deelnemers worden actief benaderd; dit alles met het doel om 50 teams te laten strijden om de felbegeerde trofee.

In de commissie hebben zitting:

 • Luc Stultiens (Lionsclub Graafschap Horne), Voorzitter
 • Mark van den Boom (Rotaryclub Weert)
 • Bestuursgedelegeerde: Pieter Gunter

Service en Advies Commissie

De Service en Advies Commissie verleent op verzoek service en advies ten behoeve van speciale projecten.

Deze commissie bestaat uit:

 • Math van Dooren (Rotaryclub Weert Land van Horne)
 • Rob Mooren (Lionsclub Weert)
 • Bestuursgedelegeerde: Wim Verhallen